Ana Sayfa Köyümüz Derneğimiz Fotoğraf Galerisi Geleneklerimiz Ziyaretçi Defteri

İletişim

Kullanıcı

Şifre

 

             

Üye Olun

I Şifremi unuttum

   Tarihçe
   Maşathöyük Tarihçesi
   Ulaşım İmkanları
   Kimler Vardı Maşat'ta
   Hakkımızda
   Tüzük
   Kurucu Üyeler
   Üyelerimiz
   Anılar
   Hikayeler
   Şiirler
   Makaleler
   Yaylalarımız
   Şenlikler-1
   Yöre dilimiz (Deyimler)
   Soy secerresi
   lakaplar
   Atasözlerimiz
   Doğum
   Ölüm
   Evlilik
   Sünnet
   Örf Adet
   Ahmet Taner Kışlalı
   Cahit Külebi
   Muhammer Çiçek
   söz sizn
   Seri İlan Ver
   İlanlar
   2010
   gezi
   üyeler
   üyeler 2

* YALINYAZI KASABASI İLK ÖGRETİM OKULU WEB SİTESİ
*
*
* YALINYAZI KASABASI
* Deprem etkinlikleri
* İller Arası Mesafe
* Hava Durumu
* Belirli Günler Takvimi
* Deprem izleme
* Yol Durumu
* Araç Kaza Sorgulama
* SSK Hizmet Dökümü

«  Nisan 2017  »
PzPtSaÇaPeCuCt
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
  

 

  Tüzük

TOKAT İLİ ZİLE İLÇESİ YALINYAZI BELDESİ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

 

ANA TÜZÜĞÜ

 

 

 

MADDE 1 -DERNEĞİN ADI :

 

 

 

              Tokat ili Zile İlçesi Yalınyazı Beldesi Kültür Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği’dir.            

 

 

 

MADDE 2 –DERNEĞİN MERKEZİ :

 

            İstanbul’dur.

 

MADDE 3 –DERNEĞİN AMACI :

 

            Üyelerimizin ve belde halkımızın her türlü ortak sorunlarının çözümlenmesi, sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer konularda yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak, sürekli iletişimleri ile sosyal ve kültürel alanlarda faaliyet gösterilmesini sağlamaktır.

 

  

 

MADDE 4 –DERNEĞİN FAALİYETLERİ :

 

 

 

            1-Yalınyazı beldesinin çevre kültürünü tanıtmak ,öğretmek bu konuda her türlü faaliyet ve etkinliklerde bulunmak.

 

 

 

            2-Beldemizin örnek bir yer haline gelmesi için sosyal,kültürel,ekonomik çevre düzenlemesi ile diğer konularda gerekli araştırma ve çalışmalarda bulunmak.

 

 

 

            3-Beldemizin çevre,doğa,tabiat ve tarihi varlıklarını korumak,tanıtmak,yaşatmak ve bu konularda ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde bulunmak.

 

 

 

            4-Ekonomik yönden dışa bağımlı durumda bulunan belde halkının iş bulmalarını sağlamak amacı ile yurt içinde ve yurt dışında bulunan kuruluş ile şirketlerle işbirliği içerisinde bulunmak ve devamını sağlamak.

 

 

 

           5-Beldemizin her türlü ortak sorunlarının çözümlenmesini sağlamak amacı ile dernek olarak öncelikle belediye başkanlığı, ilçe ve ilin tüm kamu kurum ve kuruluşlar komşu köyler ile sürekli işbirliği içerisinde bulunmak.

 

 

 

            6-Belde halkından ve üyelerimizden hastalık,cenaze,düğün,doğal afetlerde mağdur durumda bulunanlara imkanlar dahilinde maddi manevi ve ayni yardımda bulunmak.

 

 

 

            7-Belde halkından ve üyelerden yardıma muhtaç durumda bulunanların tespit edilerek derneğin imkanları dahilinde maddi ve manevi destekte bulunmak.

 

 

 

            8-Üyelerimizin düğün,nişan,sünnet ve diğer başka etkinliklerine organizasyon işlerine yardımcı olmak.

 

 

 

            9-Okuyacak durumda olan ancak imkansızlıklardan dolayı okuyamayan öğrencileri tespit ederek okumaları için para ve burs yardımında bulunmak.

 

 

 

            10-Üyelerimizin ve belde gençliğinin spor yapmaları için gerekli her türlü ortamı yaratmak.

 

 

 

            11-Yurt içinde ve dışında bulunan belde halkının işbirliği içerisinde bulunmalarını ve sürekli iletişimlerini sağlamak.

 

 

 

            12-Derneğin maddi imkanları dahilinde dernek adına gayrimenkul almak,fazlasını satmak,kiraya vermek veya kültür merkezi yaparak belde halkının hizmetine sunmak.

 

 

 

            13-Dernek adına izin almak sureti ile 5253 sayılı kanun gereğince lokal açmak ve işletmek.

 

 

 

            14-Uygun görülecek federasyonlara üye olmak.

 

 

 

            15-Gerek görülmesi  halinde dernek adına uygun görülecek yerlere derneğin temsilciliğini açmak

 

 

 

            16-Derneğe gelir getirmek,derneğin yararına üyelerinin tanışması kaynaşması tanıtımı ve derneğin yararına olabilecek her türlü yasal toplantı ve etkinliklere organize etmek, yapılacak etkinliklere de iştirak etmek.

 

 

 

            17-Gerek görülmesi halinde dernek adına gazete ,mecmua ,dergi vb. gibi mevkuteleri izin almak sureti ile çıkarmak.

 

 

 

            18-Dernek tüzüğüne 5253 sayılı kanuna ve diğer kanunlar kapsamında faaliyetini sürdürür konulan yasaklara uyar,siyasetle uğraşmaz.

 

 

 

 

 

MADDE 5 –DERNEĞİN KURUCULARI :

 

 

 

 ADI VE SOYADI-   D.YERİ-TARİHİ-        TAB.     MESLEĞİ   -İKAMETGAHI

 

 

 

1- Abdülmuktalip GEZGİN             Zile-1966                           T.C.                İşçi               Yeni kent M.Sağlık O.Loj

 

 

 

                                                                                                                                                   AVCILAR/İST.

 

 

 

2 –Hamza AYKUL                            Zile-1962                           T.C.                İşçi               Esentepe Mh. 2390 Sk. No:62

 

 

 

                                                                                                                                                   G.O.PAŞA/İST.

 

 

 

3-Hüseyin KORKMAZ                     Zile-1963                           T.C.                İşçi               Kazım Karabekir Mh. 1430 Sk.                                                                                                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                                                                   G.O.PAŞA/İST.                             

 

 

 

4-Halil DEMİRCAN                        Zile-1967                           T.C.                İşçi                Bilim Sk. Fatih Apt. No:11/9                                                                           

 

 

 

                                                                                                                                                   KARTAL/İST.

 

 

 

5-Saim CAN                                      Zile-1965                           T.C.                İşçi               Göztepe Mh. Pamuk Sk. No:1/2

 

 

 

                                                                                                                                                  BAĞCILAR /İST.

 

 

 

6-Resul DEMİRCAN                       Zile-1967                           T.C.                İşçi               Esentepe Mh. 2394 Sk. No:9                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                   G.O.PAŞA/İST.

 

 

 

7-Fikret DEMİRCAN                      Zile-1974                            T.C.               İşçi               Karayolları Mh. 561 sk. No:14                                                                                                                                                 G.O.PAŞA/İST.

 

 

 

 

 

MADDE 6 – ÜYELİK ŞARTLARI :

 

 

 

                Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes derneğe üyelik için başvurabilir. Bu başvuru yazılı olup , dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurmak ve imzalamak suretiyle olur. Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. Dernekler Kanununda üye olmaları sakıncalı görülenler üye olarak kabul edilemezler.

 

 

 

                Derneğe maddi ve manevi desteği olanlar FAHRİ üye olarak kabul edilir. Fahri üyelerin Genel Kurul toplantılarında oy kullanma hakları yoktur.

 

 

 

 MADDE 7 – ÜYELERİN HAKLARI :

 

 

 

                Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa yazılı olarak yapılır. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

 

  

 

MADDE 8 – DERNEKTEN ÇIKARILMA ŞARTLARI :

 

 

 

                Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar , dernekten yetki almaksızın derneği vecibe altına sokanlar, temyiz kudretini kaybedenler, üyelik aidatını bir yıl içinde ödemeyenler, yazılı hatırlatma yapılarak ödemedikleri tespit edilenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılarak üye kayıt defterinden silinir. Dernekten çıkanlar veya çıkarılanlar dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

 

 

 

MADDE 9 – DERNEĞİN ORGANLARI :

 

 

 

                1 – Genel Kurul, 2 – Yönetim Kurulu, 3 – Denetleme Kurulu’dur.

 

 

 

MADDE 10-GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :

 

 

 

        A-Genel kurul:Derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

 

 

 

            Olağan genel kurul, 2 yılda bir, EYLÜL ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

 

 

Genel kurul;

 

 

 

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

 

 

 

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

 

 

 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

 

 

 

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

 

 

       B-Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri:

 

 

 

         Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

 

 

 

        1-Dernek organlarının seçilmesi, 

 

 

 

         2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

 

 

 

            3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

 

 

 

            4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 

 

 

            5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

 

 

            6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

 

 

 

            7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

 

 

 

            8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

 

 

            9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

 

 

 

            10-Derneğin vakıf kurması,

 

 

 

            11-Derneğin fesih edilmesi,

 

 

 

            12-Yönetim kurulunca  teklif edilen diğer önerileri incelenip  karara bağlanması,

 

 

 

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

 

 

        Genel kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

 

 

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

 

 

 

MADDE 11-GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ:

 

 

 

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

 

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

 

 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

 

 

MADDE 12 – TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

 

 

 

                Genel Kurul toplantısında yalnız gündeme konulan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur.

 

 

 

 

 

MADDE 13 – TOPLANTIDA YETER SAYISI

 

                Genel Kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantı da çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplananın iki katından az olamaz.

 

 

 

MADDE 14 – TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

 

                Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek toplantı yerine girerler. Kongre dernek başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır, ve toplantı yeter sayısının tespiti için yoklama yapılır. Yeter sayının bulunduğunun anlaşılması üzerine üyeler arasında bir başkan ve iki katip seçerek Kongre Divanı teşekkül eder.

 

 

 

                Toplantının yönetimi kongre başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna teslim edilir.

 

 

 

 

 

MADDE 15 – ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

 

 

 

             Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları , baba adları , doğum yeri , tarihleri , meslekleri ve ikamet adresleri bir yazı ile Mülki Amirliğine bildirilmesi zorunludur

 

 

 

 

 

MADDE 16- YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

 

 

 

            Yönetim kurulu 5 asıl ve 5 yedek üyeden az olmamak üzere  genel kurulca gizli oyla seçilir.

 

 

 

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

 

 

 

            Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

 

 

 

            Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

 

 

            Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

 

 

            Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 

 

 

            1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

 

 

 

            2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

 

 

 

            3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

 

 

 

            4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

 

 

 

            5-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

 

 

 

            6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

 

 

 

            7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak

 

 

 

            8-Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

 

 

 

            9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

 

 

 

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

 

 

 

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri

:: İLİMİZ TOKAT
 >Merkez
 >Almus
 >Artova
 >Başcifttlik
 >Erbaa
 >Niksar
 >Pazar
 >Reşadiye
 >Sulusaray
 >Turhal
 >Yeşilyurt
 >Zile


boş
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   En iyi görüntü için MS Internet Explorer 5.0+, Macromedia Flash Player ve 800x600 ekran çözünürlügü kullaniniz. Bu sitede yer alan tüm metaryel ve resimler Yalınyazı Derneği'ne  aittir. Tasarım ve Kodlama AHMET ERASLAN

Tarih Saat

27/04/2017 00:18:36

Online

1

Ziyaretçi

2

Toplam

120585